Covid-19 Korona virus

Oružane snage BiH provode aktivnosti na pružanju pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa (COVID – 19)

19.3.2020

Na osnovu Odluke Predsjedništva BiH o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa (COVID-19), te održanih sastanaka sa predstavnicima Granične policije BiH, definirani su granični prijelazi na kojima će pripadnici OS BiH sopstvenim kapacitetima izvršiti postavljanje šatora, kreveta, dezinfekciju tih šatora i fizičko osiguranje šatora do daljnjeg.

Kako je definirano, uspostavit će se šatorska naselja sa krevetima na osam graničnih prijelaza, prema sljedećem:

1.         GP Izačić

2.         GP Bijača

3.         GP Brod

4.         GP Gradiška

5.         GP Rača

6.         GP Šepak

7.         GP Vardište

8.         GP Klobuk

U skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH i Naređenjem Ministarstva odbrane BiH, Oružane snage BiH su odmah jutros, 19.3.2020. godine, pristupile realizaciji navedenih zadataka.

Izvještavanje o daljnjim aktivnostima i postupcima bit će zasnovano na realizaciji zadatih i eventualno novih zahtjeva.  

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,