Covid-19 Korona virus

U MO i OS BiH nema oboljelih od virusa korona

19.3.2020

U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u Sarajevu, od 13.3.2020. godine svakodnevno zasjeda Tim za praćenje stanja u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u vezi širenja virusa korona (COVID-19). Timom predsjedava zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirko Okolić.

U sastavu Tima su nadležni rukovodioci organizacijskih cjelina MO i OS BiH. Na petoj sjednici održanoj u četvrtak, 19. 3. 2020. godine, Tim je konstatirao da u MO i OS BiH i dalje nema oboljelih od virusa korona. Također, analizirane su do sada preduzete mjere u zaštiti od virusa, kao i angažman OS BiH na provođenju Odluke Predsjedništva BiH od 18.3.2020. godine.

U sklopu dodatnih mjera zaštite, od danas, pri ulasku u zgradu Ministarstva odbrane BiH, sva lica su obavezna pristupiti mjerenju tjelesne temperature te postupcima dezinficiranja ruku i obuće.

Osnovna zadaća Tima je praćenje stanja i nadzor rada na poduzimanju preventivno-medicinskih mjera u svrhu sprečavanja širenja virusa korona u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, kao i davanje smjernica organizacijskim cjelinama MO i OS BiH. Tim je nadležan i za praćenje kretanja personala u aktivnostima MO i OS BiH koje se održavaju u inostranstvu. 

Na linku službene web-stranice Ministarstva odbrane BiH o doprinosu OS BiH u prevenciji i sprečavanju širenja virusa korona dostupna je video izjava zamjenika ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirka Okolića.

https://www.youtube.com/watch?v=ACksJmTp5MU

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

4 FOTO GALERIJA