Covid-19 Korona virus

Nove preporuke o preventivnim mjerama u cilju sprečavanja širenja virusa korona COVID-19 - Zaštite sebe i svoje okruženje, poštujte preporuke

20.3.2020

Shodno novonastaloj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i proglašenju pandemije virusa korona od strane Svjetske zdravstvene organizacije, kao i naredbama kriznih štabova, od 20.3.2020. godine izdajemo nove preporuke o preventivnim mjerama u cilju sprečavanja širenja virusa COVID - 19:

Često i temeljno prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 70%).

Potrebno je držati distancu od najmanje dva metra između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu.

Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama.

Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Izbjegavajte veće grupe ljudi, javna okupljanja i boravak u zatvorenim javnim prostorima.

Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce.

Ne dijelite čaše, šoljice i drugo posuđe sa drugim osobama.

Izbjegavajte javni/gradski prijevoz.

Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom.

Ako imate simptome respiratorne infekcije (povišenu temperaturu, kašalj, kihanje), nosite medicinsku masku i telefonom se obratite svom ljekaru, izbjegavajte da odlazite u zdravstvene ustanove bez dozvole svog ljekara osim u hitnim stanjima (visoka temperatura, kratak dah i gušenje).

Ako osjetite simptome bolesti, ostanite kod kuće i obavijestite svoje pretpostavljene i sve one sa kojima ste bili u kontaktu kako bi oni preduzeli određene mjere na zaštiti svoga zdravlja.

UPUTE ZA RADNI PROSTOR

1. Osigurajte da su na vašem radnom mjestu sve površine čiste i higijenski ispravne. Koristite dezinfekcijska sredstva na bazi alkohola (minimalno 70%).

2. Dodirivanje kontaminiranih površina od strane zaposlenih i klijenata je jedan od glavnih načina širenja virusa COVID-19.

3. Najmanje dva puta dnevno čistite sve dodirne površine: radne površine, pametne i druge telefone, laptope, tastature i kompjutere u skladu s uputama za korisnike.

4. Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba očistiti nakon svakog sastanka.

5.  Stavite sredstava za dezinfekciju ruku na vidljiva mjesta svuda u radnim ustanovama, posebno na javna mjesta gdje ljudi imaju manje mogućnosti redovno prati ruke.

6. Za pranje ruku u toaletima osigurajte toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirne ubruse za jednokratnu upotrebu.

7. Koristite telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke.

8. Kada su sastanci neophodni, organizirajte ih u što većim prostorijama, te ostavite dovoljan razmak (1-2 metra) između osoba.

9. Izbjegavajte rukovanje te podstičite održavanje distance od najmanje 2 metra tokom razgovora.

10. Redovno, najmanje dva puta dnevno, provjetravajte sve prostorije.

11. Redovno obavještavajte vaše zaposlene, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu (37.3 C ili više) mora ostati kući. Kući trebaju ostati (ili raditi od kuće) i u slučaju kada uzimaju lijekove kao što su paracetamol, ibuprofen ili aspirin, koji mogu prikriti simptome infekcije.

Naglašavamo da će se mjere i preporuke mijenjati u zavisnosti od razvoja situacije.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,