Covid-19 Korona virus

Informacija o stanju kadeta Oružanih snaga BiH na školovanju izvan BiH

27.3.2020

U novonastaloj vanrednoj situaciji na globalnom nivou u vezi sa širenjem virusa korona, trenutno zdravstveno stanje kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji se nalaze na vojnom školovanju u inostranstvu, je dobro.

Stanje po državama od 27.3.2020. godine, donosimo kako slijedi:

 

Republika Hrvatska

Dva kadeta sa Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) su 27.3.2020. godine došla u BiH, uz saglasnost vojne akademije, iz razloga što jedan kadet ima povredu koljena, a za drugog kadeta je pokrenuta procedura raskida ugovora o školovanju. Ostali kadeti su dobrog zdravstvenog stanja, niko nema zdravstvenih problema u smislu COVID 19.

Sjedinjene Američke Države

Prema informacijama Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH (ODC) nema promjena u nastavnom procesu za jednog kadeta na West Pointu.

Velika Britanija

Školovanje u Velikoj Britaniji odvija se normalno. Svim studentima je predočena lista kritičnih zemalja, te da će prilikom ulaska u kritične zemlje biti poslati u karantin. Kadetkinja, koja je trenutno u Velikoj Britaniji u dobrom je zdravstvenom stanju.

Savezna Republika Njemačka

Svi kadeti su dobrog zdravstvenog stanja. Nastava se kontinuirano izvodi online do 19.4.2020. godine. Dana, 26.3.2020. godine u Drezdenu u Oficirskoj školi „Offiziersshule des Heese“, gdje se nalaze i naši kadeti (tri kadeta i jedna kadetkinja), održana je svečana dodjela certifikata „Oficirsko pismo“, što je ujedno i dokaz da su kadeti položili glavni ispit sa oficira. Dodjela je održana u prostorijama Inspekcije, te zbog trenutne pandemije, nije bilo moguće organiziranje ceremonije. 

Republika Austrija

Svi kadeti su vraćeni u BiH i dobrog su zdravstvenog stanja, te se pridržavaju uputstava o samoizolaciji koje su dobili prilikom ulaska u BiH.

Republika Italija

Kadeti u Republici Italiji su, također, u dobrom zdravstvenom stanju. Smješteni su kod štabnog oficira  Napulju.

Republika Sjeverna Makedonija

Svi kadeti na školovanju u Sjevernoj Makedoniji pušteni su kući, tj. vraćeni u BiH iz razloga obustavlјanja nastave od 11. do 25.3.2020. godine, a na osnovu zaklјučka Vlade Republike Sjeverne Makedonije od 10.3.2020. godine. Svi kadeti su u dobrom zdravstvenom stanju.

Republika Grčka

Svi kadeti su u karantinu i dobrog su zdravstvenog stanja. U karantinu ostaju u izolaciji do 5.4.2020. godine. Od 30.3.2020. godine nastava će se izvoditi online.

Republika Srbija

U Republici Srbiji je došlo do prekida školovanja za sve kadete i vojna lica koja se nalaze na školovanju i usavršavanju. Nastava se odvija sistemom „Učenje na daljinu“ putem interneta i dogovorenih portala.

Republika Turska

Od 16.3.2020. godine sve vojne akademije su zatvorene za ulazak i izlazak. Vojni ataše je u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima kadeta i sa oficirima koji su na školovanju i kursiranju u Republici Turskoj, te za sada nema informacija da će se pripadnici vraćati u BiH.

Kadeti Zrakoplovne vojne akademije u Istanbulu su 26.3.2020. godine upućeni na pregled u vojnu ambulantu i imali su pregled pluća, grla, pritiska i tjelesne temperature. Svi kadeti su zdravi i nemaju zdravstvenih problema. Zdravstveno stanje kadeta na KVA u Ankari je također dobro.

Od 17.3.2020. godine, škole i kursevi u sastavu Nacionalnog univerziteta za odbranu imaju pauzu do 13. aprila 2020. Vojni kadeti neće moći napustiti školu koju pohađaju i vojni personal će nastaviti da boravi u svojim jedinicama/objektima i neće mijenjati lokaciju.

 

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba