Covid-19 Korona virus

Informacija o stanju kadeta OS BiH u inostranstvu na dan, 3.4.2020. godine

3.4.2020

U novonastaloj vanrednoj situaciji na globalnom nivou u vezi sa širenjem virusa korona (COVID-19), kadeti Oružanih snaga BiH koji se nalaze na školovanju u inostranstvu dobrog su zdravstvenog stanja.

Trenutno su u inostranstvu kadeti na vojnim akademijama Republike Turske, Republike Grčke, Republike Hrvatske, Republike Italije, Savezne Republike Nјemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i dva kadeta koji su ostali na Vojnoj akademiji Republike Srbije.

Kadetima u većini zemalja nastava se odvija na platformi online. Svakodnevno se vrši komunikacija sa ambasadama, vojnodiplomatskim predstavnicima, oficirima za vezu, kao i predstavnicima kadeta na akademijama.

Na vojnim akademijama su preduzete sve preventivne i zaštitne mjere kako bi se kadeti zaštitili od bilo kakvih doticaja sa pandemijom virusa korona, te kako bi se u novonastalim okolnostima nastavni proces realizirao na najoptimalniji način.

Kadeti koji se školuju na vojnim akademijama u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Austriji, kao i jedan kadet na Vojnoj akademiji u Republici Hrvatskoj, trenutno se nalaze u Bosni i Hercegovini, dobrog su zdravstvenog stanja.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680,fax: 033/286-685,