Covid-19 Korona virus

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić posjetio lokacije OS BiH u Živinicama i Orašju

6.4.2020

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić boravio je 6. aprila 2020. godine u radnoj posjeti Komandi 5. pbr OS BiH na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, a istog dana izvršio je i obilazak kasarne OS BiH u Orašju.

Kroz informativni brifing, zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić, upoznat je sa aktivnostima koje realiziraju jedinice na ovim lokacijama, sa težištem na mjerama poduzetim po pitanju korona virusa. Zamjenik ministra Krešić istakao je da je sada odgovornost svakog pojedinca o strogom pridržavanju propisanih mjera vezano za COVID19, naglasivši pridržavanje socijalne distance i higijene na najvišem nivou, kako bi se onemogućila transmisija virusa na OS BiH. Također je istakao da je stanje sa današnjim danom u OS i BiH u cjelini dobro, ali da se ne smijemo opuštati, te da moramo zadržati borbenu spremnost na najvišem nivou i biti spremni nastaviti pružati pomoć civilnim vlastima.

Sam cilj posjete je bio ohrabrenje pripadnika OS BiH u borbi protiv COVID19, sa akcentom na zaštiti ljudstva i umanjenja posljedica po Oružane snage BiH.

8 FOTO GALERIJA