Covid-19 Korona virus

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić posjetio lokaciju OS BiH “Rajlovac” i Bataljon veze Brigade taktičke podrške OS BiH na Palama

6.4.2020

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, posjetio je 6. aprila 2020. godine Brigadu taktičke podrške na lokaciji OS BiH “Rajlovac” i Bataljon veze na lokaciji OS BiH na Palama.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, posjetio je 6. aprila 2020. godine Brigadu taktičke podrške na lokaciji OS BiH “Rajlovac” i Bataljon veze na lokaciji OS BiH na Palama.
Posjeta je realizovana u okviru planskog obilaska jedinica i lokacija Oružanih snaga BiH sa ciljem sticanja uvida u stepen poduzetih mjera na zaštiti personala i materijalnih sredstava od korona virusa (COVID-19).
Predaju raporta u kasarni “Rajlovac” izvršio je komandant brTP ujedno, komandant lokacije OS BiH “Rajlovac” brigadir Mirzet Lubenović, nakon čega je kroz informativni brifing ministru odbrane BiH, predstavio poduzete mjere na zaštiti personala i materijalnih sredstava od koronavirusa (COVID-19), a koji se ogledaju na rad personala na KPS-u (kontrolno-propusna stanica), preventivnim mjerama zaštite personala i materijalnih sredstava, te načinom organizacije života i rada jedinica brigade i jedinica OS BiH lociranih na odnosnoj lokaciji OS BiH.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, posjetio je u jutarnjim satima istog dana  i Bataljon veze / brTP na lokaciji OS BiH “Miloš Obilić” Pale, a tokom posjete su bili prisutni komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić i načelnik štaba brTP brigadir Milorad Krajšumović.
Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak kruga kasarne OS BiH „Miloš Obilić“, gdje je ministar Podžić izrazio zadovoljstvo poduzetim mjerama i stanjem u jedinici, te još jednom naglasio neophodnost poštovanja svih mjera i radnji na suzbijanju širenja virusa „COVID 19“ kako bi u što većoj mjeri zaštitili pripadnike Oružanih snaga BiH.

 

6 FOTO GALERIJA