Covid-19 Korona virus

Informacija o kadetima Oružanih snaga BiH

29.4.2020

U novonastaloj vanrednoj situaciji na globalnom nivou u vezi sa širenjem virusa korona (COVID-19), kadeti Oružanih snaga BiH koji se nalaze na školovanju u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini dobrog su zdravstvenog stanja.

Trenutno su u inostranstvu kadeti na vojnim akademijama Republike Grčke, Republike Hrvatske, Republike Italije, Savezne Republike Nјemačke, Sjedinjenih Američkih Država,  kao i dva kadeta koji su ostali na Vojnoj akademiji Republike Srbije, a kadeti iz R. Turske su sa danom 28.4.2020. godine doputovali u Bosnu i Hercegovinu. 

U Bosni i Hercegovini se nalaze kadeti koji su  a školovanju u R. Sjevernoj Makedoniji, R. Srbiji, te kadeti na školovanju u R. Austriji, čiji je povratak u R. Austriju planiran 2.5.2020. godine. Kadetkinja koja se školovala u Velikoj Britaniji, završila je isto, te je nakon završenog  obaveznog karantina u dobrom zdravstvenom stanju i nalazi se kod kuće. Sa imenovanom će se potpisati Ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu u početnom činu potporučnik.

Na prijedlog Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,  a u punoj saradnji sa MO R. Turske i Vojnog atašea BiH u R. Turskoj, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, je, na 14. vanrednoj, telefonskoj sjednici održanoj 21.4.2020. godine, donijelo Odluku o odobravanju repatrijacije 71 kadeta,  1 profesionalne vojne osobe OS BiH na školovanju u Republici Turskoj i  2 roditelja kadeta u R Turskoj, ukupno 74 osobe. Povratak je realizovan na relaciji Istanbul-Sarajevo dana 28.4.2020. godine sa dolaskom na Međunarodni aerodrom u Sarajevu u poslijepodnevnom terminu.

Sve 74 osobe su nakon provedenih obaveznih radnji, propisanih naredbama i uputstvima koja su izdata od strane nadležnih organa Institucija Bosne i Hercegovine, a koja su vezane za ulazak u Bosnu i Hercegovinu  kao i pridržavanje svih mjera zaštite vezanih za sprečavanje širenja zaraze virusom COVID-19, upućeni na petnaestodnevnu kućnu samoizolaciju, na osnovu izdatih rješenja.

Navedenim kadetima nastava je omogućena na online platformi.

Na osnovu zvaničnog dopisa Ambasade Republike Austrije, dana 4.5.2020. godine nastavlja se međunarodna obuka kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Viner Nojštadu i Beču.

MO BiH je obavijestilo sve kadete o nastavku školovanja, organizovalo prijevoz do R. Austrije i izvršilo testiranje svih kadeta na virus COVID-19.

Dana 29.4.2020. godine u kasarni Rajlovac su testirani kadeti na virus COVID-19, kao i dva vozača iz OS BiH koji će ih prevesti do austrijske granice. Kadeti se u Austriju vraćaju 2.5.2020. godine sa polaskom u 07,00 sati ispred zgrade MO BiH u Sarajevu.

Koristimo ovim priliku da se zaposlenim iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zahvalimo na saradnji i profesionalnosti.

Ovom prilikom, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine se zahvaljuje na pomoći i saradnji: Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, JP „Međunarodni Aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, Federalnom ministarstvu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te drugim nadležnim entitetskim epidemiološkim i zdravstvenim službama, kao i partnerskim zemljama u kojima školujemo naše kadete.