Covid-19 Korona virus

Donacija zaštitne opreme za Oružane snage BiH od strane Ambasade SAD u BiH

7.5.2020

Tim za podršku (CMSE) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u prisustvu predstavnika NATO Štaba Sarajevo uručio je zaštitnu opremu za borbu protiv COVID-19 Oružanim snagama BiH i civilnim organizacijama u zoni odgovornosti 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH. Ceremonija primopredaje doniranih sredstava održana je 7. maja 2020. godine na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ u Čapljini.

Donirana zaštitna oprema u značajnim količinama uručena je 4. pješadijskoj brigadi OS BiH, domovima zdravlja Mostar, Stari Grad – Mostar, Nevesinje, te Crvenom križu Grada Mostara, a rezultat je koordinacije i uspješne saradnje Tima CIMIC 4. pješadijske brigade OS BiH, civilnih organizacija u zoni odgovornosti brigade i Tima za podršku civilno-vojne saradnje Ambasade SAD u BiH koji je izvršio nabavku doniranih sredstava.

Komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo zahvalio se timu Ambasade SAD-a u BiH na doniranim sredstvima koja će u značajnoj mjeri pomoći Oružanim snagama BiH u sprečavanju širenja COVID-19, te je iskazao spremnost za nastavak uspješne saradnje u narednom periodu.

Zajednički je izraženo uvjerenje da će se vojna saradnja u narednom periodu nastaviti i unaprijediti.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

10 FOTO GALERIJA