Covid-19 Korona virus

Pomoć lokalnim zajednicama u prevenciji širenja pandemije COVID-19

1.10.2020

Već sedam mjeseci Oružane snage Bosne i Hercegovine pomažu civilnim strukturama vlasti svih nivoa u zaštiti civilnog stanovništva i prevenciji širenja pandemije COVID-19.S time u vezi, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH sa Timom za civilno-vojnu saradnju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH organizirali su 29. i 30. septembra 2020. godine posjetu domovima zdravlja u općinama Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad i Posušje.

Susreti su realizirani s ciljem jačanja dobrih odnosa sа lokalnim zajednicama te jačanja civilno-vojne saradnje u području odgovornosti 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH. Tom prilikom uručena je i simbolična donacija koja se sastojala od opreme i sredstava za dezinfekciju, kao i zaštitne opreme, a koja je nabavljena uz nesebičnu pomoć Tima za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a u BiH.

Komandant 1. pješadijskog bataljona pukovnik Dario Tucaković je ovom prilikom ukazao na važnost saradnje sa lokalnim zajednicama u području gdje bataljon živi i djeluje. “Ocijenili smo da je u ovom trenutku potrebno usmjeriti donirana sredstva u više manjih općina i time osnažiti kapacitete domova zdravlja i općina u stvaranju kvalitetnije zdravstvene slike ”, kazao je pukovnik Tucaković. On je u ime 1. pješadijskog bataljona, kao i Tima za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD u BiH, izrazio zahvalnost svim direktorima domova zdravlja, kao i načelniku općine Posušje na gostoprimstvu te zaželio da se saradnja sa lokalnim zajednicama ojača u narednom periodu.

Od proglašenja pandemije 1. pješadijski bataljon 4. pješadijske brigade OS BiH se aktivno uključio u pomoć lokalnoj zajednici i civilnim strukturama ustupanjem stambenih i infrastrukturnih resursa i stalnim odzivom kada je u pitanju dobrovoljno darivanje krvi od strane pripadnika ovog bataljona.

 

Info – 4. pbr

8 FOTO GALERIJA