Najave

Ceremonija dodjele priznanja pripadnicima Oružanih snaga BiH – učesnicima takmičenja za najspremnijeg vojnika, 24. jun 2019. godine, Dom OS BiH Sarajevo, od 15.15 do 15.45 sati

21.6.2019


Priznanja će dodijeliti načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović i komandant Nacionalne garde Maryland generalmajor Linda L. Singh.

 

Svečana ceremonija će se održati u okviru službene posjete delegacije Nacionalne garde Maryland Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, koja se realizira od 21. do 26. juna 2019. godine, u skladu sa godišnjim planom saradnje BiH i Sjedinjenih Američkih Država, po programu Vojska-Vojsci. Na čelu delegacije NG Maryland je generalmajor Singh.

 

Kamermane, fotografe i novinare, koji žele pratiti ceremoniju dodjele priznanja, molimo da dođu najkasnije do 15.00 sati u Dom OS BiH.

 

Uz zahvalnost na saradnji,

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba