Najave

Ceremonija dočeka jedinice 5. pbr OS BiH i jedinice Vojne policije OS BiH iz misije podrške miru u IR Afganistan, kasarna OS BiH “Dubrave” Živinice, 8. juli, 13.00 sati

4.7.2019

Ceremonija svečanog dočeka pješadijske jedinice 5. pješadisjke brigade Oružanih snaga BiH i jedinice Vojne policije bataljona Vojne policije Brigade taktičke podrške OS BiH iz misije podrške miru u IR Afganistan, održat će se u kasarni OS BiH “Dubrave” u Živinicama, u ponedjeljak, 8. jula 2019. godine, sa početkom u 13.00 sati.

Svečanom dočeku će prisustvovati najviši zvaničnici MO i OS BiH, komandi i jedinica OS BiH, predstavnici civilnih vlasti BiH i predstavnici vojno-diplomatskog kora akreditovanog u BiH.

Protokol aktivnosti, kasarna OS BiH “Dubrave”, 8. juli 2019. godine

13.00 sati - početak svečanosti

13.40 - 13.50 sati - IZJAVE ZA MEDIJE

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju ovom događaju radi informiranja šire javnosti, uz preporuku da na ulaz kasarne “Dubrave” dođu najkasnije do 12.30 sati, 8. jula 2019. godine.

Za više informacija, kontakt osoba je oficir za informiranje 5. pbr major Miodrag Pavlović, e-mail: info_5pbr@js.mod.gov.ba, mob: 063/285-207.