Rješavanje viškova naoružanja

Održana 23. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva – NMiMES

6.12.2023

Pod predsjedavanjem zamjenika ministra odbrane BiH za politiku i planove Slavena Galića, uz prisustvo načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnika Senada Mašovića i njegovih zamjenika generalmajora Ivice Jerkića i Gojka Kneževića, te međunarodnih partnera u BiH, 6. decembra 2023. u Domu Oružanih snaga BiH održana je 23. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES), uz podršku Komande EUFOR-a u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji aktivnosti na rješavanju viška NMiMES-a, stepenu realizacije projekata UNDP-a u BiH i Misije OSCE-a u BiH, podršku EUFOR-a u implementaciji aktivnosti ovog pitanja, te izazovima i budućim aktivnostima.

U uvodnom izlaganju zamjenik ministra odbrane BiH Salven Galić izrazio je zahvalnost međunarodnim partnerima koji pružaju podršku ovom procesu, a posebnu zahvalnost uputio je generalmajoru Helmutu Habermayeru, komandantu EUFOR-a u BiH, kao domaćinu ove sjednice. „Dobro je poznato kako veliku ulogu za našu sigurnost, za podršku integracijskim procesima, ali i sve druge procese, igraju međunarodni partneri. To su prije svega upravo Misija EUFOR-a „Althea“, koja je i najbrojnija, zatim NATO Štab u Sarajevu, OSCE, UNDP, NPA, ali i svi drugi bilateralni partneri, ovdje prisutni“, rekao je Galić.

Komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Helmut Habermayer, naglasio je da će Misija EUFOR-a u BiH i dalje nastaviti da podržava napore MO i OS BIH u procesu rješavanja viška NMiMES-a. Naveo je da bi i u 2024. godini svi akteri ovog procesa trebali ostati posvećeni smanjivanju količine viška NMiMES-a, kroz uništavanje i prodaju, te raditi na poboljšavanju sigurnosti na lokacijama za skladištenje, unapređenju infrastrukture, obuci vojnog personala, te cjelokupnoj održivosti procesa rješavanja ovog pitanja.

Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević je prezentirao aktivnosti na smanjenju količine MiMES-a. Rekao je da je do sada u cjelokupnom procesu svim metodama ukupno riješeno oko 28.000 neispravne i nestabilne municije, što je, kako je rekao general Knežević, doprinijelo sigurnosti okruženja i u zemlji i šire. Jedan od podataka je i da je u ovoj godini procesom demilitarizacije/uništenja u kapacitetima OS BiH ukupno riješeno oko 151 tona MiMES-a, na lokacijama Doboj i Glamoč, te da OS BiH trenutno raspolažu sa 3.800 tona stabilne municije i MES-a, koje može biti i predmetom prodaje.   

O realizaciji Master plana i implementaciji projekata međunarodnih organizacija u BiH, govorio je EUFOR-ov specijalni savjetnik za municiju i naoružanje brigadir Martin Trachsler, koji je ukazao na važnost produženja projekta UNDP-a EXPLODE+ i u 2024. godini, te najavio i nove projekte koji bi bili fokusirani na unapređenje infrastrukture na lokacijama skladišta u Viskom i Dereventi, kao i drugim lokacijama na kojima se ukaže potreba za unapređenje istih. Ponovio je nužnost prodaje i efektivnijeg upravljanja personalom koji se bavi procesom uništavanja.

Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović pohvalio je aktivnosti svih aktera na rješavanju viškova MiMES-a. Ukazao je na činjenicu da OS BiH, uzimajući u obzir ozbiljnost samog procesa, do sada nikada nisu imale neplanirane eksplozije ni povrede vojnog personala koje se bavi ovim poslovima. „Ono što danas imamo je neuporedivo s onim što smo imali u prethodnom periodu i u periodu kada smo započeli sa procesom rješavanja viška MiMES-a“, rekao je Mašović.

Na kraju sjednice, zamjenik ministra Galić i general Habermayer su upriličili primopredaju baze podataka tehničkog pregleda neperspektivnog i viškova teškog naoružanja i vozila.

Prisutni su se usaglasili da će se i dalje raditi na realizaciji ovog cjelokupnog procesa, obuci personala, procesom prodaje MiMES-a, uključujući i sekundarne sirovine nastale uništenjem, te drugim aktivnostima iz Master plana, a sve sa ciljem očuvanja sigurnog okruženja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

9 FOTO GALERIJA