Rješavanje viškova naoružanja

Njemačka izdvaja dodatnih 200.000 eura za ubrzano uništavanje nestabilne municije u Bosni i Hercegovini

25.6.2018

Nj. E. Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, i Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH potpisale su 25. juna 2018. godine u Sarajevu ugovor o dodjeli dodatnih 200.000 eura za uništavanje nestabilnih zaliha municije u okviru projekta UNDP-a „EXPLODE+“ („Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“).

U Bosni i Hercegovini još uvijek ima oko 15.000 tona zaliha municije, koja je većinom preko 35 godina stara, od čega je oko 8.000 tona viška u odnosu na potrebe Oružanih snaga BiH (OS BiH). Unutar ukupnih zaliha nalazi se do 5.500 tona municije, koja je nestabilna za dalje skladištenje, koju je urgentno potrebno uništiti iz sigurnosnih razloga.

Više informacija na: https://sarajewo.diplo.de/ba-sh/aktuelles/-/2111328