Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta Laboratoriji za ispitivanje municije u Doboju - Podrška Misije OSCE-a u BiH

12.4.2019

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Misije OSCE-a u BiH posjetili su 11. aprila 2019. godine novu Laboratoriju za ispitivanje municije u Doboju (Tehnička radionica za opravku i uništavanje municije – TROM, Doboj).

Laboratorija je otvorena u okviru projekta za poboljšanje sigurnosti na lokacijama skladišta oružja i municije u BiH (SAFE-UP), koji realizira Misija OSCE-a u BiH. Predstavnici donatorskih država koje finansiraju realizaciju projekta, Oružanih snaga BiH, EUFOR-a i Štaba NATO-a u BiH imali su priliku lično svjedočiti primjeni najnovije tehnologije u ispitivanju hemijske stabilnosti municije.

„Prije manje od godinu dana, u julu 2018. godine, u okviru projekta SAFE-UP stvorena je mogućnost za otvaranje laboratorije za hemijsku i termalnu analizu municije“, izjavio je Alexander Chuplygin, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH. „Ovaj važan korak naprijed, pomoći će našim partnerima u BiH da na siguran način skladište municiju, što će doprinijeti sigurnosti i civilnog stanovništva i vojnog osoblja.“

Cilj projekta SAFE-UP je da se unaprijedi sigurnost na perspektivnim lokacijama skladišta oružja i municije u BiH. Njegovu realizaciju finansira 14 država donatora, i to: Austrija, Češka Republika, Njemačka, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Holandija, Norveška, Slovačka, Švicarska i Turska, uključujući Bosnu i Hercegovinu kao državu domaćina.

Misija OSCE-a u BiH nastavit će pružati pomoć u interesu održivosti laboratorije, kroz pružanje obuke i isporuku opreme, te će nastaviti njegovati partnerski odnos sa Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH i pružati im podršku u provođenju niza važnih strateških dokumenata i planova.

 

8 FOTO GALERIJA