Rješavanje viškova naoružanja

Okončan osmogodišnji angažman Austrijskog mobilnog trening tima u okviru EUFOR-ovog projekta „Razvoj sposobnost OS BiH u upravljanju i održavanju MiMES-a“

19.4.2019

Završetak osmogodišnjeg angažmana Austrijskog mobilnog trening tima (MTT) u okviru EUFOR-ovog projekta „Razvoja sposobnost OS BiH u upravljanju i održavanju MiMES-om“ svečano je obilježen 18. aprila 2019. godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu.

Također je upriličena ceremonija završetka „Kursa održavanja MiMES“ koji je tokom protekle dvije sedmice pohađalo osam pripadnika OS BiH u RzOIU u Doboju. Tokom proteklih osam godina Austrijski MTT je realizirao mnogobrojne kurseve sa pripadnicima OS BiH, vršio stručni nadzor nad realizacijom kurseva od strane instruktora OS BiH, te pomogao uspostavljаnje novih sposobnosti i vještina u upravljanju i održavanju MiMES-a.

Obuke stručnih lica OS BiH iz područje održavanja i upravljanja MiMES-om vršena je kroz šest različitih kurseva. U osmogodišnjem periodu 292 pripadnika OS BiH uspješno su završila jedan ili više kurseva koji su razvijeni od strane Austrijskog MTT. U zadnjoj fazi realizacije ovog projekta OS BiH su samostalno provodile obuke svojih pripadnika, dok su članovi mobilnog trening tima vršili stručni nadzor nad provođenjem kurseva. Realizacija zadnje faze ujedno predstavlja momenat kada OS BiH samostalno preuzimaju provođenje obuke u ovom području.

Gospodin Werner Kernmaier (šef Austrijskog MTT-a) izjavio je da su pripadnici OS BiH dostigli zavidan stepen vještina u održavanju MiMES i obuci iz MiMES-a. Gospodin Borislav Jezeraškić, pomoćnik ministra odbrane BiH za nabavku i logistiku, izjavio da su OS BiH zahvaljujući podršci prijatelja iz Austrije uspostavili jako važnu sposobnost testiranja hemijske stabilnosti MiMES-a, te da se nada da će se dosadašanja uspješna saradnja još više proširiti u budućnosti. Vojni ataše Republike Austrije u BiH brigadir Michael Pesendorfer izjavio је da će se uspješna saradnja između Ministarstva odbrane BiH i Austrije nastaviti i u budućnosti, jer za to već postoji spremnost predstavnika obje države.

Ceremoniji su prisustvovali i komandant KOiD-a brigadir Slaven Blavicki i načelnik J4 ZŠ OS BiH brigadir Nebojša Bošnjak.

Info - ZŠ OS BiH

7 FOTO GALERIJA