Rješavanje viškova naoružanja

Komandanti Operativne komande i Međunarodne komande Oružanih snaga Švicarske posjetili TROM Doboj

17.6.2019

Delegacija Oružanih snaga Švicarske Konfederacije na čelu sa komandantom Operativne komande Oružanih snaga Švicarske generalpukovnikom Aldom C. Schellenbergom i komandantom Međunarodne komande Oružanih snaga Švicarske brigadirom Franzom Ganderom, posjetili su Radionicu za održavanje i uništavanje MiMES (TROM) Doboj 14. juna 2019. godine.

U pratnji delegacije Oružanih snaga Švicarske Konfederacije bili su predstavnik Komande EUFOR-a i specijalni savjetnik za uklanjanje naoružanja i municije brigadir Martin Trachsler i pomoćnik specijalnog savjetnika za uklanjanje naoružanja i municije, major Albert Princ.

Riječi dobrodošlice u ime Zajedničkog štaba OS BiH, u ulozi domaćina, uputio je komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg.

Cilj posjete bio je uvid u stepen realizacije Master plana za uklanjanje viškova naroužanja i municije u OS BiH.

Brigadir Martin Trachsler održao je brifing kojim je upoznao delegaciju Švicarske o stepenu realizacije Master plana za uklanjanje viškova naoružanjа i municijе.

Tom prilikom naglašen je veliki doprinos vlade Švicarske, među ostalim državama donatorima, u investiranju brojnih projekata koji za cilj imaju unapređenje uslova za čuvanje naoružanja i municije (SAFE-UP), uništenje nestabilne municije (EUSTAR, EXPLODE) i povećanje sigurnosti na lokacijama za skladištenje naoružanja i municije (SECUP). Do sada je od strane država donatora, u sve navedene projekte, investirano 30 miliona eura.

Pored navedene pomoći, Oružane snage Švicarske su kroz angažirаnje Mobilnog trening tima (MTT) EUFOR doprinijeli uspostavi nekoliko specijalističkih kurseva za rad sa municijom i Sekcije za municiju u sastavu Komande za obuku i doktrinu OS BiH, nadležne za obuku i certificiranje lica koja se u radu susreću sa municijom. 

Delegacija OS Švicarske obišla je i pogon za delaboraciju MiMES i  Laboratoriju za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta. Tom prilikom su upoznati sa tehnologijom izvršenja uništenja municije u TROM Doboj i tehnologijom izvršenja hemijskog ispitivanja stabilnosti baruta.

Pored učešća u dijelu donacije za laboratoriju, Oružane snage Švicarske su osigurale cjelokupnu obuku svih lica angažiranih u radu laboratorije.

Kroz uspješnu bilateralnu vojnu saradnju sa snagama EUFOR-a, prijateljske OS Švicarske na ovaj način pokazuju kako na najbolji način jačati sopstvene kapacitete OS BiH u sistemu upravljanja zalihama MiMES-a i uspostavi praćenja životnog vijeka municije i na taj način doprinositi povećanju nivoa sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Info - KL

5 FOTO GALERIJA