Rješavanje viškova naoružanja

Obilježavanje malog i lakog naoružanja u OS BiH

11.7.2019

Na lokaciji, "Kozara" Banjaluka, od 19.06.2019. godine otpočela je implementacija projekta obilježavanja-markiranja malog i lakog naoružanja „SALW“ (SALW – small and light weapons). Aktivnost izvode pripadnici 6. i 7.bLP/KL. Na lokaciji"Kozara" Banjaluka je do 09.07.2019.godine obilježeno 461 komad naoružanja.

Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg, 10.07.2019.godine, izvršio je obilazak i  kontrolu izvođenja radova na obilježavanju-markiranju malog i  lakog naoružanja, na lokaciji "Kozara" Banjaluka. Tom prilikom komandant 6.bLP major Ninoslav Jelić upoznao je komandanta Komande logistike sa postignutim rezultatima na obilježavanju-markiranju malog i  lakog naoružanja.

 

Do sada se napred navedena aktivnost uspješno izvodi na lokacijama "7.Muslimanske brigade" Zenica, 5.bLP i "Rajlovac" Sarajevo, GLB i 8.bLP.

 

Na lokaciji "7.Muslimanske brigade" Zenica je do 09.07.2019.godine obilježeno 7.477 komada naoružanja. Na lokaciji "Rajlovac" Sarajevo je do 09.07.2019.godine obilježeno 8.408 komada naoružanja. Dnevno se obilježi 50-60 komada naoružanja, ukupno na tri lokacije obilježeno je 16.346 komada naoružanja.

 

Ovaj projekat podrazumijeva obilježavanje perspektivnog i neperspektivnog naoružanja OS BiH, do 100 mm i pripadajuće municije, čime OS BiH doprinose kreiranju sigurnog okruženja i povećanju sigurnosti uskladištenih sredstava.

Registracija obilježenog naoružanja i pripadajuće municije vrši se softverskom aplikacijom za upravljanje podacima, koja je donirana od strane organizacije „THE HALLO TRUST“, koja je ujedno i glavni koordinator ovog projekta. Oprema za obilježavanje podrazumijeva pored softverske aplikacije i korištenje mašine za obilježavanje sa „DOT PEN“ tehnologijom,tj. tačkastu metodu obilježavanja. izgradnji kvalitetnog upravljanja zalihama SALW-a u posjedu OS BiH,

 

Aktivnostima obilježavanja naoružanja predhodile su pripreme koje su se ogledale u učešću pripadnika iz sastava KL na radionicama, u organizaciji ZŠ OS BiH, MO BiH i organizacije “THE HALO TRUST”. Osim ovih aktivnosti, koje su se ogledale u odabiru i obuci ljudstva, izvršene su i pripreme drugih resursa, materijalniih sredstava, koja su jednim dijelom obezbjeđena iz vlastitih sredstava OS BiH, a jedan dio obezbijeđen je kroz donaciju od strane organizacije „THE HALLO TRUST“.

 

U toku su završne pripreme za početak obilježavanja malog i lakog naoružanja na lokaciji “Božan Šimović” Čapljina.

 

info - KL

5 FOTO GALERIJA