Rješavanje viškova naoružanja

Obilježeno 20.000 komada naoružanja u OS BiH

16.8.2019

U Radionici za obilježavanje malog i lakog naoružanja, na lokaciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Zenici, zaključno sa 15. avgustom 2019. godine obilježeno je 20.000 komada malog naoružanja. To predstavlja jednu trećinu od ukupnog broja komada malog i lakog naoružanja koje treba da se obilježi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Implementacija projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Oružanim snaga BiH otpočela je u novembru 2018. godine na lokacijama OS BiH u Rajlovacu i Zenici, a od juna 2019. godine na lokaciji „Kozara“ Banja Luka. Na sve tri lokacije vrši se obilježavanje naoružanja pomoću mašine za tačkasto obilježavanje ili obilježavanje tzv. „DOT PEN“ tehnologijom.

U narednom periodu očekuje se nabavka mašine za lasersko obilježavanje malog i lakog naoružanja koja će biti instalirana u radionici za obilježavanje naoružanja na lokaciji OS BiH u Rajlovacu, a mašina koja se trenutno koristi na toj lokaciji biće premještena i instalirana na lokaciji OS BiH u Čapljini. Time će se otvoriti i četvrta radionica za obilježavanje naoružanja što će ubrzati cjelokupni proces.

Pored obilježavanja malog i lakog naoružanja koje je na upotrebi, vrši se i obilježavanje naoružanja sa stanja viškova, odnosno zaliha, što podrazumijeva provođenje aktivnosti tehničkog pregleda naoružanja, dekonzervacije i ponovne konzervacije naoružanja.

U realizaciji svih ovih aktivnosti najznajčajniju ulogu imaju pripadnici Komande logistike uz asistenciju predstavnika kompanije „The HALO TRUST“.

3 FOTO GALERIJA