Rješavanje viškova naoružanja

Održana 17. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva

9.9.2019

Pod predsjedavanjem ministrice odbrane BiH Marine Pendeš, u Sarajevu 9. septembra 2019. godine, održana je 17. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (NMiMES) u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, zamjenika šefa Misije OSCE-a Alexandera Chuplygina.

Sjednici Strateškog komiteta prisustvovali su i stalni članovi Komiteta iz MO i ZŠ OS BiH, među kojima zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić, pomoćnici ministra odbrane BiH, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović sa zamjenikom generalmajorom Ivicom Jerkićem. Sjednici su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH - Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), komandantica Štaba NATO-a Sarajevo Marti J. Bissell, komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak, kao i predstavnici ambasada u BiH - Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Obraćajući se prisutnima, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš ukazala je na značaj održavanja još jedne u nizu sjednica Strateškog komiteta, zahvalila se svim učesnicima i donatorima koji doprinose ne samo sigurnosti pripadnika Oružanih snaga BiH koji rade na lokacijama skladišta MiMES-a, nego i sigurnosti građana cijele Bosne i Hercegovine.

Tokom sjednice prezentirani su rezultati provođenja aktivnosti u vezi s procesom rješavanja viškova MiMES-a koja su u posjedu MO BiH za period 2018 - 2019. godina, stepen realizacije projekata EU STAR, EXPLODE+ i SAFE-UP koji se implementiraju u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH i Misijom OSCE-a u BiH, te podrška EUFOR-a u realizaciji predmetnih aktivnosti.

U pogledu ostvarivanja rezultata iz 2018. i 2019. godine, istaknuto je da je trenutna količina viška, odnosno neperspektivne municije i minsko-eksplozivnih sredstava oko 6.000 tona, a naoružanja oko 40 000 komada. Pored toga, istaknuto je da je proces 100% inspekcije u 2018. godini realiziran.

Također, u sklopu projekta SAFE-UP koji implementira Misija OSCE-a u BiH, značajna sredstva su uložena na unapređenju infrastrukture skladišta, kako u smislu stanja objekata, tako i u smislu povećanja sigurnosnog aspekta lokacija za skladištenje naoružanja i MiMES-a. U tom pogledu, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Alexander Chuplygin kazao je da će „Misija OSCE-a i dalje biti pouzdan partner Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH i da će zajednički raditi na unapređenju sigurnosne infrastrukture i umanjenju preostalih sigurnosnih rizika.“

Tokom sastanka istaknuto je da se kroz projekat EUFOR-a „Unapređenje mjera kontrole naoružanja u BiH“ trenutno vrše pripreme za provođenje plana prodaje viškova MiMES-a i naoružanja, a u skladu sa Zakonom o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije u sklopu istih je otpočelo obilježavanje malog i lakog naoružanja (SALW) koje se provodi uz pomoć i saradnju sa The Halo Trust i EUFOR-a.

Kao jedan od prioritetnih zadataka i zaključaka sastanka posebno je istaknuta sigurnost personala koje radi na predmetnom procesu, kao i stanovništva lokalnih zajednica koji se nalaze u blizini skladišta MiMES-a.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

24 FOTO GALERIJA