Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta predstavnika UNDP i Ambasade Kraljevine Holandije na lokaciji TROM Doboj

16.9.2019

Na lokaciji kasarne „3.Maj“ u RzOiU municije i minskoeksplozivnih sredstava (MiMES), 12. septembra 2019. godine realizirana je planska posjeta i upoznavanje sa aktivnostima RzOiU MiMES-a, predstavnika Аmbasade Kraljevine Holandije, UNDP-a, EUFOR-a, Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Komande za podršku i Komande logistike OS BiH.

Delegaciju UNDP-a predvodila rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Nj.E. Nedera Steliana, dok je delegaciju Аmbasade Kraljevine Holandije u BiH predvodila zamjenica ambasadora Noora Mina.

Domaćin posjete bio je zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse brigadir Rusmir Mrković.

U sklopu posjete, zamjenik upravnika RzOiU MiMES kapetan Selvedin Kulašin održao je informativni brifing za goste, nakon kojeg je izvršen obilazak i prezentacija rada Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva (baruta) municije. Nakon obilaska Laboratorije, izvršen je obilazak tehničke zone, gdje su u objektima br. 18, 20, 23, 24 i 26 upoznati sa radom pogona za delaboraciju MiMES-a.

Nakon prezentacije i praktičnog dijela demilitarizacije gosti su se zahvalili na domaćinstvu i prikazanom praktičnom radu te su istakli da rezultati demilitarizacije MiMES-a koji se postižu na ovoj lokaciji impozantni.

Info - KL OS BiH

6 FOTO GALERIJA