Rješavanje viškova naoružanja

Završetak građevinskih radova na lokaciji „3. maj“ Doboj

7.2.2020

Ceremonija primopredaje povodom završetka radova na hidrantskoj mreži i objektu za trening (dio laboratorije za ispitivanje baruta) na lokaciji „3 Maj“ Doboj realizirana je 4. februara 2020. godine. Izvedeni radovi na hidrantskoj mreži i objektu za trening, u vrijednosti 600.000 KM, su donacija Misije OSCE-a u BiH.

Ceremonija primopredaje povodom završetka radova na hidrantskoj mreži i objektu za trening (dio laboratorije za ispitivanje baruta) na lokaciji „3 Maj“ Doboj realizirana je 4. februara 2020. godine. Izvedeni radovi na hidrantskoj mreži i objektu za trening, u vrijednosti 600.000 KM, su donacija Misije OSCE-a u BiH.