Rješavanje viškova naoružanja

Obilježeno 40.000 komada malog i lakog naoružanja (SALW)

5.6.2020

Pored redovnih i vanrednih zadataka koji se realizuju u jedinicama Komande logistike Oružanih snaga BiH, obilježavanje malog i lakog naoružanja je jedna od značajnijih aktivnosti, koja se realizuje uz asistenciju kompanije „THE HALO TRUST“.

Implementacija projekta je otpočela u novembru 2018. godine, a samo obilježavanje se vrši sa mašinama za tačkasto obilježavanje tzv. „DOT PEN“ tehnologijom.  

Zaključno sa 4.6.2020. godine, ukupno je obilježeno 40.000 komada malog i lakog naoružanja koje se izvršava na lokacijama OS BiH: Dubrave, Čapljina i Kozara - Banja Luka. Pored samog obilježavanja, vrši se tehnički i pregled naoružanja, dekonzervacija i konzervacija naoružanja sa stanja zaliha.

Info – KL

6 FOTO GALERIJA