Rješavanje viškova naoružanja

Radionica na temu „Izrada Plana operacija sa MiMES u 2021. godini“

25.11.2020

Na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, u organizaciji Komande logistike, 23. novembra 2020. godine, realizovana je jednodnevna radionica na temu „Izrada Plana operacija sa MiMES (municijom i minsko-eksplozivnim sredstvima) u 2021. godini“.

U radu radionice učestvovali su zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse brigadir Rusmir Mrković, stručni savjetnik za MiMES u MO BiH brigadir Darko Marjanović, komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg sa stručnim timom iz Komande logistike, predstavnici Uprave za logistiku ZŠ OS BiH i Odjeljenja za logistiku KP OS BiH i savjetnik komandanta EUFOR-a za naoružanje i municiju brigadir Martin Traksler (Martin Trachsler).

Na radionici je analizirana realizacija Plana operacija sa MiMES u 2020 .godini. Svi učesnici radionice su saglasni da su uloženi izvanredni napori na realizaciji pomenutog zadatka, da, što je najbitnije, nije bilo vanrednih događaja niti incidenata u toku rada sa MiMES te da su postignuti odlični rezultati u oblasti operacija sa MiMES.     

Nakon analize realizacije Plana operacija sa MiMES u 2020. godini učesnici radionice izvršili su analizu nacrta prijedloga „Plana operacija sa MiMES“ za 2021. godinu, izrađenog od strane Sekcije za municiju (klasa V), kroz sljedeće oblasti:

Delaboracija i uklanjanje nesigurnih MiMES,

Rad laboratorije za analizu barutnih punjenja municije,

Stanje infrastrukture na lokacijama skladištenja MiMES i prijedlozi za redukciju broja neuslovnih skladišta.

Učesnici radionice su kroz konkretne prijedloge i sugestije dali doprinos da konačna verzija Plana operacija sa MiMES u 2021. godini bude kvalitetnija i efikasnija, a sve u cilju postizanja konačnih ciljeva operacija sa MiMES: povećanje sigurnosti na lokacijama skladištenja MiMES i smanjenje rizika od nastanka vanrednih događaja i smanjenje opasnosti kako po personal OS BiH tako i prema okruženju i lokalnim zajednicama.

Info – KL

8 FOTO GALERIJA