Rješavanje viškova naoružanja

Održan 18. Koordinacijski komitet za rješavanje viškova NiMiMES-a u OS BiH

26.5.2021

18. sastanak Koordinacijskog komiteta za rješavanje viškova naoružanja, municije i minsko-ekplozivnih sredstava (NMiMES) održan je 26.05.2021. godine u Domu OS BiH u Sarajevu.

Sastankom je rukovodio, u funkciji predsjednika komiteta, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, a istom su prisustvovali stalni članovi Komiteta, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH-UNDP, OSCE, NPA, HALO TRUST, firme Tetra Tech/Sterling, pripadnici EUFOR-a, pripadnici NATO HQ Sarajevo,  pripadnici Radne grupe za podršku Koordinacijskog komiteta i predstavnici uprava ZŠ OS BiH te KP, KL i OK OS BiH, kao i predstavnici radnih grupa za unapređenje stanja na lokacijama skladištenja, delaboracije i uništenja MiMES-a (Krupa-2017, Glamoč + i RzOU MiMES-Doboj).

Sastanak je uvodnim obraćanjem otvorio generalmajor Gojko Knežević, nakon čega se pristupilo usvajanju zapisnika i zaključaka sa 17. sastanka Koordinacijskog komiteta za rješavanje viškova naoružanja i MiMES-a, a jednoglasno je usvojen i dnevni red za 18. sastanak. Tokom uvodnog obraćanja general Knežević ukratko je iznio agendu sastanka prilikom čega je naglasio rezultate do sada urađenog i planove za naredni period.

Predstavnik KP OS BiH je prisutne upoznao o demilitarizaciji MiMES u 2020. godini po lokacijama i metodama, uključujući i civilne kapacitete kao i o rezultatima iste u prva četiri mjeseca 2021. godine, izazovima u realizaciji Plana operacija sa MiMES u 2020. godini, obilježavanju malog i lakog naoružanja, kao i na priremi za obilježavanje municije. Također, prisutni su upoznati sa pregledom stanja sekundarnih sirovina nastalih u procesu demilitarizacije MiMES.

Predstavnik OK OS BiH je prisutne upoznao o podršci realizacije plana operacija sa MiMES za 2020. godinu.

Nakon predstavnika OK OS BiH, predsjedavajući Koordinacijskog komiteta za naoružanje, municiju i MES je prisutnima prezentovao aktivnosti na realizaciji pilot projekta prodaje MiMES.

Zatim su predstavnici radnih grupa ( krupa 2017, Glamoč+ i RzOU MiMES u Doboju) iznijeli realizovane aktivnosti u proteklom periodu i buduće aktivnosti radnih grupa.

Nakon kratke pauze, prisutnima se obratio pripadnik EUFOR-a (SAWAD) brigadir Trachler, iznoseći sve probleme oko sklapanja ugovora za demilitarizaciju MiMES u civilnim kapacitetima.Također, imenovani se osvrnuo na rezultate oko realizacije projekta obilježavanja malog oružja i lakog naoružanja kao i planovima za naredni period.

Predstavnici međunarodnih organizacija ukazali na realizovane aktivnosti i buduće planove. Projekat OSCE-a „SAFE-UP“ se realizuje uspješno i planiranom dinamikom, a planirani završetak svih aktivnosti je oktobar 2021. godine. UNDP je iznio pokazatelje realizacije projekata „EXPLODE+“ . Firma Sterling/Tetra Tech je angažovana na poligonu Glamoč na uništenju MiMES metodama spaljivanja i otvorene detonacije. NPA (Norveška narodnа pomoć) je iznijela pokazatelje vezane za procjenu rizika naseljenih mjesta oko skladišta MiMES, dok je The HALO TRUST iznio pokazatelje vezane za realizaciju projekta obilježavanja SALW-a koji se uspješno završava.

5 FOTO GALERIJA