Rješavanje viškova naoružanja

Održana 18. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva

21.9.2021

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić predsjedavao je danas, 21. septembra, u Tarčinu 18. sjednicom Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES), koja je organizirana uz podršku Misije OSCE-a u BiH.
Video prilog na: https://www.youtube.com/watch?v=X98HKNsskIs

Sjednici su prisustvovali stalni članovi Strateškog komiteta iz Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba OS BiH, uključujući zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića, načelnika ZŠ OS BiH generalpukovnika Senada Mašovića sa zamjenikom generalmajorom Gojkom Kneževićem. Međunarodni predstavnici na sjednici su bili šefica Misije OSCE-a u BiH Nj. E. ambasadorica Kathleen Kavalec, rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera, komandanti EUFOR-a i NATO Štaba Sarajevo generalmajori Alexander Platzer i Eric Folkestad, predstavnik Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije te predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Zahvalivši se svim učesnicima sjednice na podršci u rješavanju viškova NMiMES kao sigurnosnog pitanja u Bosni i Hercegovini, ministar odbrane Sifet Podžić je pozdravio održavanje još jedne u nizu sjednica Strateškog komiteta, te istakao da „iako je iz objektivnih razloga, zapravo situacije uzrokovane koronavirusom, bilo manjih zastoja u održavanju sjednica, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH i dalje ostaju u potpunosti posvećene procesu rješavanja viškova NMiMES, a sve u cilju stvaranja sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.“

Na sastanku je kroz prezentaciju rezultata o realizaciji dosadašnjih aktivnosti, između ostalog, istaknuto je da je do kraja 2020. godine po raznim osnovama, među kojima su prodaja, donacija i demilitarizacija, ukupno riješeno 26.722 tone MiMES-a, a u 2021. godini, od 1. januara do 14. septembra, kroz civilne i vojne kapacitete ukupno je demilitarizovano 115 tona, tako da Oružane snage BiH trenutno raspolažu sa 4.800 tona viškova MiMES-a, te sa oko 40.000 komada naoružanja. Posebno je naglašeno da prilikom demilitarizacije municije i MES-a nije zabilježen ni jedan vanredni događaj, iako je riječ o visokorizičnim procesima.

Istaknuto je i da je značajan napredak ostvaren na podizanju stepena sigurnosti na lokacijama skladištenja naoružanja i MiMES-a, kombinacijom naprednih mjera tehničke, infrastrukturne i proceduralne prirode, sprečavanja zloupotrebe naoružanja kao i obuke personala, a pri realizaciji svega navedenog pružena je značajna pomoć međunarodnih partnera kroz realizaciju mnogih projekata, uključujući projekte EXPLODE+, SAFE-UP i Projekat obilježavanja malog i lakog naoružanja SALW koji se implementiraju u saradnji i uz podršku UNDP-a u BiH i Misije OSCE-a u BiH i EUFOR-a.

„Prije 2011. godine, sigurnosna situacija na skladištima municije i naoružanja u BiH bila je alarmantna. Od tada smo postigli mnogo poboljšavanjem sigurnosne situacije u četiri skladišta putem dva OSCE projekta, SECUP i SAFE-UP, te pomažući u uspostavljanju moderne laboratorije za ispitivanje municije u TROM-u Doboj. Provođenje ova dva projekta podržalo je 17 država članica OSCE -a koje su zajedno uložile više od 3,3 miliona eura u te napore“, rekla je šefica Misije OSCE-a, ambasadorica Kavalec.

Komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer izjavio je da „iako su EUFOR i njegovi partneri zadovoljni dosadašnjim napretkom, također prepoznajemo da se mora učiniti još mnogo toga, a na današnjem sastanku Strateškog komiteta obavezali smo se raditi na daljnjem poboljšanju sigurnosti svih građana u BiH.“

Na kraju sjednice doneseni su konkretni prijedlozi i zaključci za kvalitetnije i efikasnije rješavanje ovog procesa, a sve u cilju postizanja konačne realizacije Master plana, zapravo da se prioritetno poveća stepen sigurnosti na lokacijama skladištenja MiMES u cilju smanjenja rizika od neželjenih posljedica kako po pripadnike OS BiH tako i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

11 FOTO GALERIJA