Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta delegacije EUFOR-a na lokaciji „3. Maj“ Doboj

20.10.2021

Komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer posjetio je 19. okotоbra 2021. godine Radionicu za održavanje i uništavanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES) na lokaciji kasarne „3. Maj“ u Doboju.

Domaćini posjete ispred OS BiH bili su komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg i upravnik RzOiU MiMES pukovnik Slaviša Matić.  Navedenoj aktivnosti ispred KP OS BiH prisustvovao je pukovnik Bekir Novkinić.      

Cilj posjete je bilo upoznavanjе sa aktivnostima na rješavanju viškova nestabilne i nesigurne MiMES te rad Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta.

Za komandanta EUFOR-a upriličen je informativni brifing gdje je prezentirana organizacija rada RzOiU MiMES, rezultati rada u proteklom periodu, trenutne aktivnosti, izazovi u narednom periodu i kapaciteti RzOU MiMES, posebno sa aspekta rada Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta.

Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak lokacije, laboratorije te pogona za delaboraciju i održavanje MiMES-a, gdje se komandant EUFOR-a imao priliku upoznati sa samim procesom rada na održavanju i uništenju MiMES.

Na kraju aktivnosti generalmajor Platzer iskazao je zahvalnost na ukazanom gostoprimstvu i odao priznanje na zavidnim rezultatima i aktivnostima koje realizira RzOU MiMES Komanda logistike.

Info – KL

6 FOTO GALERIJA