Rješavanje viškova naoružanja

Predstavljanje projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja

8.11.2021

U organizaciji The HALO Trust i Komande logistike, na lokaciji skladišta „Teufik Buza“ Visoko, 03. i 04. novembra 2021.godine, realizovana je aktivnost predstavljanja projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Oružanim snagama BiH.

Predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici međunarodne zajednice u BiH, Načelnik štaba Glavne komande EUFOR-a brigadni general Szilárd Geröfi, Savjetnik komandnata EUFOR-a za naoružanje i MiMES brigadir Martin Tracshler, Ambasador Švicarske u BiH nj.e. Daniel Hunn, te predstavnici ambasada Njemačke, Francke, Velike Britanije i SAD u BiH.

Goste je pozdravio komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, koji je u svom obraćanju izrazio riječi zahvalnosti međunarodnoj zajednici u BiH, predvođenoj EUFOR-om i The HALO Trust, koji su omogućili svojim donacijama i podrškom da Oružane snage BiH implementiraju međunarodne standarde i zakonsku obavezu koji se odnose na obolježavanje i registraciju malog i lakog naoružanja.

 U nastavku aktivnosti izvršena je praktična demonstracija procesa obolježavanja i registracije malog i lakog naoružanja, te predstavljanje narednih koraka na označavanju sanduka sa naoružanjem i municijom primjenom savremenih tehnoloških postupaka i korištenje QR koda.

Izvršeno je predstavljanje projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja,  za predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, MUP-a Brčko Distrikta, MUP-a Kantona Sarajevo i SIPA. Goste je primio komandant Glavne logističke baze, brigadir Boris Perišić, nakon čega su imali priliku da prisustvuju praktičnim radnjama obilježavanja malog i lakog naoružanja koje je vraćeno sa korištenja u operacijama podrške miru van BiH.

Info – KL

5 FOTO GALERIJA