Rješavanje viškova naoružanja

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta TROM-u u Doboju

25.5.2022

Studenti Mašinskog fakulteta iz Sarajeva posjetili su lokaciju Radionice za održavanje i uništavanje mina i minskoeksplozivnih sredstava (MiMES) TROM u Doboju.

Nakon uvodnog brifinga studenti su se upoznali sa procesom ispitivanja hemijske stabilnosti baruta i sa procesom rada u laboratoriji. Po obilasku laboratorije obišli su tehničku zonu TROM-a gde se nalaze objekti u kojima se vrši proces demilitarizacije MiMES-a u kapacitetima OS BiH.

Načelnik pogona za delaboraciju MiMES-a je prisutne upoznao sa fazama demilitarizacije (procesi delaboracije i otapanja eksploziva), te sa načinom uništenja pješadijske municije u ROT peći.

Info – KL OS BiH

6 FOTO GALERIJA