Rješavanje viškova naoružanja

Održana 20. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva – NMiMES

8.6.2022

Pod predsjedavanjem ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu 8. juna 2022. godine, održana je 20. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES). Podršku u organizaciji 20. sjednice pružila je komanda EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

Sjednici su prisustvovali zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić, zamjenici načelnika ZŠ OS BiH generalmajori Ivica Jerkić i Gojko Knežević, komandant EUFOR-a generalmajor Anton Wessely, predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, NATO Štaba Sarajevo, te međunarodni predstavnici u BiH, Misije OSCE-a u BiH, UNDP-a, ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Otvaranjem 20. sjednice, ministar odbrane BiH Sifet Podžić je iskazao zadovoljstvo činjenicom što se zajedničkim snagama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i međunarodnih partnera radi na smanjenju viškova MiMES-a i povećanju stepena sigurnosti na lokacijama skladištenja MiMES-a. Izrazio je uvjerenje da će aktivnosti na kojima se predano radi znatno doprinijeti očuvanju sigurnog okruženja za građane na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Na sjednici se razgovaralo o realizaciji dosadašnjih aktivnosti na rješavanju MiMES-a, stepenu realizacije projekata EXPLODE+, SAFE-UP, obilježavanju naoružanja u skladu sa zakonima u BiH i međunarodnim propisima za izvoz, o izradi sigurnosne procjene rizika skladišta municije, te o izazovima i budućim koracima na rješavanju ovog veoma važnog pitanja.

Prezentirani su pokazatelji realiziranih aktivnosti na smanjenju količine MiMES-a, između ostalog, od 2006. do 1. juna 2022. godine po raznim osnovama (prodaja, donacija i uništavanje/demilitarizacija) ukupno je riješeno oko 27.000 tona MiMES-a. Zaključno sa 1. junom, Oružane snage BiH raspolažu sa oko 4.330 tona viška MiMES-a i preko 41.000 komada viška naoružanja.

Na sjednici se razgovaralo i o budućim planiranim aktivnostima iz Master plana, a u vezi sa tehničkom inspekcijom teškog naoružanja radi moguće prodaje sredstava, te označavanjem naoružanja i municije sa ciljem uspostave sistema praćenja njihovog životnog vijeka. Jedan od zaključaka bio je da će se nastaviti sa procesom unapređenja sigurnosti skladištenja MiMES-a i naoružanja.

Kao najveći izazov za MO i OS BiH u narednom periodu istaknuto je rješavanje raketa „Luna“, kontrolno-tehnički pregled raketa KUP, kao i zanavljanje personala za ove poslove.

Ono što je posebno istaknuto jeste da je u proteklom periodu izvršena uspješna operacija premještanja raketa „Luna“ iz rejona skladištenja u okolini Banjaluke u rejon uništenja na poligonu pored Glamoča, a sa 7. junom se pristupilo procesu uništavanja istih. 

Prisutnima se obratio i komandant EUFOR-a generalmajor Anton Wessely, koji je ujedno bio i domaćin 20. sjednice Komiteta. General Wessely je istakao da se u proteklim godinama značajno popravila situacija kada je u pitanju rješavanje viška MiMES-a. Dodao je da, uprkos međunarodnoj pomoći, kroz projekte OSCE-a, UNDP-a, Tetra Tech-a, Hallo Trust-a, Norveške narodne pomoći (NPA), ključna odgovornost u rješavanju ovog veoma važnog pitanja jeste na Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, te se zahvalio na predanosti i fokusu u rješavanju ovog pitanja u cilju osiguranja sigurnog i stabilnog okruženja u državi. 

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,
E-mail:
info@mod.gov.ba

12 FOTO GALERIJA