Rješavanje viškova naoružanja

Realiziran Osnovni kurs o municiji

13.6.2023

Praktični dio Osnovnog kursa o municiji realiziran je od 22. maja do 2. juna 2023. godine na lokaciji „Krupa“ u Hadžićima, u organizaciji Komande za obuku i doktrinu (KOiD).

Cilj kursa je usvajanje znanja potrebnog za nesmetan i siguran rad lica koja obavljaju dužnosti iz domena rukovanja sa municijom i minsko-eksplozivnim sredstvima (MiMES) u skladištima OS BiH, te upoznavanje sa procedurama i zadacima na rukovanju sa MiMES.

Pored teoretske nastave, realizirane na lokaciji Travnik, polaznici su imali veoma kvalitetnu praktičnu obuku na LSM Krupa u Hadžićima iz oblasti skladištenja MiMES-a. Kurs je uspješno završilo sedam polaznika iz Komande logistike i tri polaznika iz Operativne komande OS BiH.

Info – KL OS BIH

10 FOTO GALERIJA