Javne nabavke i tenderi

Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora za usluge iz Aneksa II, broj: 723-9-2-1-24-303/23, usluge obavljanja redovnih i vanrednih laboratorijskih pregleda za potrebe MO i OS BiH, od 23.8.2023.

23.8.2023