Javne nabavke i tenderi

Ispravka obavještenja broj: 723-1-1-269-8-305/21, Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila TAM i TATRU putem otvorenog postupka primjenom ekonomski najpovoljnije ponude za potrebe MO i OS BiH za 2021.godinu.

18.11.2021