Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za obilježavanje dana 3. pješadijskog (Republika Srpska) puk-a i ujedno Dana Vojske Republike Srpske (VRS), broj: JN1 11-03-26-95-4/24 od 29.04.2024. godine

9.5.2024