Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za vanplansku nabavku hitne intervencije - Detekcija kvarova ultrazvučnim tragačem i elektromagnetnim mjeračem protoka na vodovodnoj mreži lokacije Aerodrom Dubrave Živinice, broj: 11-03-26-2071-3/19 od 31.07.2019. godine

2.8.2019