Odluke

Odluka o poništenju postupka za LOT 19 u pregovaračkom postupku nabavke s objavljivanjem obavještenja o nabavci, broj: 11-03-26-2236-114/18 od 13.08.2019. godine - postupak za javnu nabavku vozila za potrebe OS BiH

21.8.2019