Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge prijevoza – poklonička putovanja na relaciji Sarajevo – manastir Ravanica – Sarajevo, broj: 11-03-26-2216-5/19 od 28.08.2019. godine

2.9.2019