Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dnevne i periodične štampe – novina za potrebe MO i OS BiH, od strane „IPRESS“ d.o.o. Široki Brijeg, broj: 11-03-26-2231-3/19 od 02.09.2019. godine

4.9.2019