Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku - hitna intervencija za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova na lokaciji Velika Mahnjača kod Žepča, broj: 11-03-26-2271-3/19 od 06.09.2019. godine

12.9.2019