Demanti

Demant na tekst objavljen na „Depo portalu“, 27.01.2020. godine

28.1.2020


Na „Depo portalu“, dana 27.01.2020. godine, objavljen je tekst pod nazivom: „Gdje je nestala tabla: Kome smetaju heroji? Za ministra došao kadar „Zlatnog ljiljana“ Željka Komšića i evo šta je uradio...“, gdje su izneseni netačni navodi da je ministar odbrane BiH Sifet Podžić naredio uklanjanje prijašnjih obilježja sa vojnih lokacija.

 

U cilju istinitog informisanja javnosti zahtjevamo da hitno objavite tekst demantija kako slijedi:

 

Na osnovu Naredbe načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, a u skladu sa tačkama 74. i 75. Pravila službe Oružanih snaga BiH, izvršeno je zvanično obilježavanje svih vojnih lokacija određenim Predsjedničkom Odlukom o razmještaju i broju lokacija OS BiH, do augusta 2019. godine.

 

Tabla sa imenom „Muhidin Dino Magoda“, koja se nalazila na objektu u kojem je smješten ZŠ OS BiH, u ulici Bistrik br. 5, također je, u skladu sa naprijed navedenim, zamijenjena jedinstvenim obilježjem u mjesecu julu 2019. godine.

 

U skladu sa pripisanim procedurama, briga o daljem skladištenju i čuvanju prijašnjih obilježja je u nadležnosti pješadijskih pukova OS BiH, što je slučaj i sa naprijed navedenom tablom.

 

O cijelom procesu zamjene prijašnjih sa jedinstvenim obilježjima vojnih lokacija mediji i bh javnost su bili blagovremeno upoznati, što potvrđuju objavljene vijesti na web stranicama MO i OS BiH.

 

Stoga, u cilju nastavka dobre saradnje, potrebno je da ubuduće provjeru navoda koje objavljujete o resoru odbrane izvršite kod zvaničnog izvora informacija.

                

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba