Demanti

Demanti na tekst objavljen na „Klix portalu“, 24.3.2020. godine – stanje kadeta u Republici Turskoj

24.3.2020

U cilju istinitog informiranja javnosti zahtijevamo da hitno objavite tekst demantija kako slijedi:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine školuje kadete u 10 partnerskih zemalja.

Sve odluke o statusu kadeta Oružanih snaga BiH u inostranstvu u potpunosti se donose usaglašeno sa našim partnerima i u najboljem interesu svih kadeta. Kada je u pitanju aktuelni tekst o stanju naših kadeta u Republici Turskoj, u cilju objektivnog informiranja bh. javnosti, kao i roditelja kadeta, želimo istaći sljedeće:

Trenutno na Vojnim akademijama Oružanih snaga R. Turske nalazi se 72 kadeta iz BiH. Od toga, u Istanbulu 16 kadeta, a u Ankari 56 kadeta. Ministarstvo odbrane je u stalnoj komunikaciji sa vojnim atašeom BiH u Republici Turskoj, kao i sa Uredom vojnog atašea Republike Turske u BiH, te sa predstavnicima kadeta u Republici Turskoj i sa oficirima OS BiH, koji se trenutno nalaze na školovanju u Republici Turskoj.

Prema raspoloživim informacijama, svi kadeti i oficiri OS BiH su zdravi i nalaze se na lokacijama OS Republike Turske, skupa sa svim drugim stranim studentima, koji pohađaju predmetne vojne akademije. MO BiH razumijeva opću zabrinutost za stanje uzrokovano pandemijom COVID-19, ali podsjećamo da sve zemlje partneri, gdje se školuju pripadnici OS BiH, poduzimaju optimalne mjere u cilju zaštite svih kadeta na vojnim akademijama.

Također, napominjemo da je u tekstu navedena pogrešna informacija da su kadeti 17. marta otputovali u Istanbul, što također demantujemo, jer su se svi kadeti iz Bosne i Hercegovine sa zimskog semestralnog raspusta vratili 16. februara na akademije, jer je 17. februara počela nastava za ljetni semestar.

Stoga, u cilju nastavka dobre saradnje, potrebno je da ubuduće provjeru navoda, koje objavljujete o resoru odbrane, izvršite kod zvaničnog izvora informacija.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,