Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije za školsku 2024/2025. godinu

8.4.2024

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije za školsku 2024/2025. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat:

IZJAVA

BIOGRAFIJA

PRIJAVA

SAGLASNOST

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu kadet@mod.gov.ba