Oglasi/Konkursi

Obavještenje za kandidate u postupku prijema zaposlenika u Ministarstvo odbrane BiH

3.5.2024

U sklopu konkursne procedure broj: 10-34-1-583-3/24 od 22.02.2024. godine za prijem zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH, a u skladu sa Uputstvom o postupku prijema zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH i civilnih lica na službi u OS BiH, poglavlje VI, kandidati koji su dana 30.04.2024. godine zadovoljili pismeni dio testiranja, a nisu pristupili intervjuu, ovim putem Vas obavještavamo da će se intervju održati u Domu OSBiH dana 06.05.2024. godine u 10 sati.

Komisija za prijem zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH