Oglasi/Konkursi

Javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, Velika Britanija, za školsku 2016/2017. godinu. (Javni konkurs otvoren 15 dana od dana objave)

18.12.2015

Javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, Velika Britanija, za školsku 2016/2017. godinu. (Javni konkurs otvoren 15 dana od dana objave)

 U tekstu konkursa se nalaze:
-          Prijava na Javni konkurs za školovanje kadeta
 -          Obrazac 'lični (biografski) podaci'