Oglasi/Konkursi

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Armije Republike Makedonije za školsku 2018/2019. godinu

25.4.2018

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Armije Republike Makedonije za školsku 2018/2019. godinu

PRIJAVA na javni konkurs za školovanje kadeta

BIOGRAFIJA

IZJAVA

SAGLASNOST za obradu biografskih podataka/informacija za potrebe procesa konkurisanja na vojnoj akademiji

Za dodatne informacije u vezi Konkursa:

Sektor za upravljanje personalom MO BiH - 033/285-691
Odsjek za školovanje, obuku i profesionalna pravila MO BiH - 033/286-501, 033/286
-504