Vijesti

Inžinjerijska jedinica OS BiH djeluje na uređenju korita rijeke Meže u Sloveniji

14.8.2023

Inžinjerijska jedinica privremenog sastava Oružanih snaga BiH, koja je upućena u humanitarnu misiju pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji na otklanjanju posljedica uzrokovanim poplavama, od 11. augusta 2023. godine razmještena je i pruža potrebnu pomoć u rejonu općine Prevalje, na sanaciji korita rijeke Meže.

Jedinica privremenog sastava OS BiH, po dolasku na teritoriju Republike Slovenije, raspoređena je u općini Prevalje, u Koruškoj regiji na granici sa Republikom Austrijom. Na terenu se prvenstveno pristupilo izviđanju, izradi planova rada i pripremi mehanizacije za izvršavanje dodijeljene misije, te se u punom kapacitetu pristupilo uređenju korita rijeke Meže u mjestu Poljana.

Predstavnici Slovenske vojske i organa vlasti iskazali su zahvalnost pripadnicima inžinjerijske jedinice privremenog sastava OS BiH na pružanju pomoći, rekavši da su njihovi učinci u sanaciji terena znatno iznad očekivanih, o čemu govori i činjenica da su samo u jednom danu izvršili uređenje 200m korita rijeke Meže i ugradili 1500 m3 materijala.

Narednih dana OS BiH nastavljaju aktivnosti u rejonu angažiranja, uz očekivanje da će vremenske prilike omogućiti povoljne uslove za sanaciju štete nastale obilnim padavinama u Sloveniji.

U ovu humanitarnu misiju, OS BiH su uputile najobučenije pripadnike koji su spremni da reagiraju u svakoj prilici na sve izazove koji se postave ispred njih.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA