Vijesti

Delegacija Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke u posjeti MO i OS BiH

16.8.2023

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić sa saradnicima službeno se sastao sa delegacijom Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, 15. augusta 2023. godine.

Njemačku delegaciju predvodio je generalmajor Markus Kurczyk, komandant Centra Innere Führung, a u pratnji su bili vojni ataše Savezne Republike Njemačke u BiH pukovnik Franz Josef Nolte, te oficiri Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, pukovnik Friedrich von Bismarck, kapetan fregate Kai Brand i poručnik Thomas Tüchsen.

Na početku sastanka, generalmajor Jerkić se zahvalio na posjeti i dosadašnjoj podršci SR Njemačke u školovanju kadeta i komandno štabnom usavršavanju starješina Oružanih snaga BiH, podršci projekata deminiranja, poboljšanju uslova skladištenja municije i rješavanja problema nestabilne municije.

Također, generalmajor Jerkić se zahvalio na podršci Njemačke u realizaciji infrastrukturnih projekata, opremanju kabineta za učenje njemačkog jezika, te na novoj finansijskoj podršci od 1,5 miliona eura za kupovinu uniformi za pripadnike Oružanih snaga BiH. Naglasio je značaj nastavka saradnje na svim poljima, uključujući i zajednički angažman u operacijama podrške miru.

Generalmajor Kurczyk se zahvalio na gostoprimstvu i predstavio aktivnosti Centra Innere Führung i doprinos na razvoju lidera u Oružanim snagama Njemačke i mogućnost planiranja i organiziranja zajedničkih događaja edukacije. Naglasio je mogućnost zajedničkih seminara sa pripadnicima Oružanih snaga BiH u oblastima edukacije koju realizira Centar Innere Führung, kao što je razvoj liderskih sposobnosti. Nadalje, naglasio je važnost podizanja svijesti kod vojnika i civilnog društva o važnosti odbrane države.

Na kraju sastanka je istaknuta zajednička opredijeljenost organiziranja zajedničkih kurseva i seminara u Bosni i Hercegovini i SR Njemačkoj u oblasti razvoja lidera i raznih vidova edukacije, koje realizira Centar Innere Führung u narednom periodu.

Susret njemačke delegacije sa generalnim inspektorom MO BiH, brigadnim generalom Ahmićem

U nastavku posjete, delegaciju SR Njemačke je primio generalni inspektor MO BiH, brigadni general Mirsad Ahmić sa saradnicima, koji je i domaćin ove posjete.

U toku susreta razmijenjena su iskustva i dobre prakse iz oblasti izgradnje integriteta i borbe protiv korupcije, edukacije iz profesionalizma i etike, unapređenja liderskih sposobnosti starješinskog kadra, te rješavanja sistemskih izazova i jačanja institucija odbrane. 

Generalni inspektor MO BiH je prezentirao strukturu, nadležnosti i funkcije koju provodi Generalni inspektorat Ministarstva odbrane BiH i inspektori Oružanih snaga BiH. Također je prezentirao i realizirane aktivnosti na unapređenju normativno-pravnog i organizacijskog okvira s ciljem rješavanja uočenih sistemskih izazova, unapređenja statusa pripadnika Oružanih snaga BiH i jačanja operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Generalmajor Kurczyk upoznao je domaćine sa historijom, strukturom i ulogom Centra Innere Führung u procesu edukacije i izgradnje modernog vojnika u demokratskom društvu, izgradnji liderskih vještina, vojne discipline, ali i drugim oblastima kao što su medicinsko osiguranje, religijska služba.

Također je izrazio želju organizacije međunarodnog seminara u sjedištu Centrа Innere Führung, u Koblencu, na kojem bi učestvovali i pripadnici Oružanih snaga BiH.

Na kraju ekspertskih razgovora zaključeno je da Oružane snage BiH iskažu svoje potrebe i mogućnosti edukacije u Centru Innere Führung, što bi se kroz daljnju koordinaciju i usaglašavanje uključilo u godišnji plan bilateralne vojne saradnje.

Info – GI

9 FOTO GALERIJA