Vijesti

Sankcioniran kandidat na osnovnoj vojničkoj obuci

16.8.2023

Oružane snage BiH su, nakon vanrednog događaja na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku OS BiH na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću, poduzele neophodne mjere na utvrđivanju relevantnih činjenica i odgovornosti aktera predmetnog događaja.

Ustanovljeno je da je kandidat na obuci, inicijala M. Đ., počinio težu povredu vojne discipline, te je u skladu sa važećim zakonskim aktima donijeto Rješenje o prekidu osnovne vojne obuke i obustavljanja postupka prijema kandidata.

Oružane snage BiH nastavljaju insistirati na poštivanju Zakona o službi, Etičkog kodeksa ponašanja i ostalih zakonskih regulativa i propisanih procedura od strane svih pripadnika sistema odbrane, te će svaku povredu istih strogo sankcionirati.

Info – MIC OS BiH