Vijesti

Realizacija obaveza iz Presude Suda BiH prema firmi SCOUT

24.8.2023

Vezano za neistinite i tendenciozne navode premijera Unsko-sanskog kantona o „izvlačenju velike količine oružja“ iz kasarne „Adil Bešić“ u Bihaću, koje su izazvale uznemirenost dijela bh. javnosti, Ministarstvo odbrane BiH obavještava o sljedećem:

U skladu sa Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27. marta 2008. godine (Dobojski sporazum), te ugovora sa firmom „SCOUT“ doo Zagreb, koja su prijašnja entitetska ministarstva odbrane potpisala sa SCOUT-om, kao i Presude Suda Bosne i Hercegovine iz 2018. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je obavezno realizirati isporuku ugovorenih sredstava navedenoj firmi.

U skladu sa naprijed navedenim, prije nekoliko dana iz kasarne „Adil Bešić“ u Bihaću izvršena je predaja dva protivzračna topa Praga 30mm firmi SCOUT. Riječ je o sredstvima koja su kategorisana kao viškovi, i kao takva su neupotrebljiva  i neperspektivna za MO BiH. Također, ova vrsta vojnih sredstava predstavlja veliku opasnost za lokalnu zajednicu i šire, te MO BiH poduzima sve dostupne mjere na njihovom rješavanju, kako bi povećali stepen sigurnosti za građane BiH, te dostigli propisane NATO standarde.

Dakle, riječ je o realizaciji četiri ugovora koja su entitetska ministarstva odbrane sklopila sa SCOUT-om, a Ministarstvo odbrane BiH, po ukidanju istih, kao pravni nasljednik kontinuirano vrši njihovu realizaciju.

Obzirom da se ugovorene stavke iz ugovora nalaze u nekoliko skladišta na više vojnih lokacija, to znači da se ne vrši isporuka samo sa jedne vojne lokacije i jednog entiteta, nego sa više vojnih lokacija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba