Vijesti

Pripadnici Oružanih snaga BiH zadužuju nove terenske uniforme

24.8.2023

Pripadnici Oružanih snaga BiH počeli su da zadužuju novu terensku uniformu kvalitetnog platna i originalne maskirne šeme sa karakteristikama bosanskohercegovačkog okruženja.

Predmetna aktivnost realizira se u okviru desetogodišnjeg projekta zanavljanja kompleta terenskih uniformi Oružanih snaga BiH u periodu od 2022. do 2032. godine, a radi se o zaduženju prve serije od 1.700 kompleta novih vojničkih uniformi za pripadnike OS BiH, prema prioritetima čiju je implementaciju finansijski podržalo Ministarstvo odbrane Njemačke.

Početak aktivnosti razvoja nove terenske uniforme OS BiH definiran je Odlukom MO BiH iz 2018. godine, na osnovu čega se pristupilo izradi tehničkih uslova kao provođenju javne nabavke, te su potpisani okvirni sporazumi za nabavku kompleta terenskih uniformi i čizama.

MIC OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

e-mail: info@js.mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA